حلما جانحلما جان، تا این لحظه: 9 سال و 6 ماه سن داره

شیرینی زندگیم حلما

دهمین ماهگرد

1393/5/11 19:41
نویسنده : مامان حلما
999 بازدید
اشتراک گذاری

چه زود گذشت باورم نمیشه ده ماه از اومدنت به زندگیمون میگذره!پارسال این موقع ها چقدر منتظر اومدنت بودم وامسال کنارمونی ومن میتونم روی ماهت رو ببوسم.نازنازی مامان یاد گرفتی بای بای میکنی،کلمه های جدیدتری یاد گرفتی البته ما که معنیشون رو نمی دونیم،دندون در اوردی،حسابی بزرگ شدی.دلم برای این دوران بامزهگی هات تنگ میشه.

 

 

смайликсмайликماهه شدنت مبارک عزیزم

 

 

حلما در کنار دختر عمه هاش(کیانا وسارینا)

 

 

 

 

 

رویدادهای مهم ماه گذشته: 

9ماه و2روزگی:بالا رفتن ازیک پله

9ماه و4روزگی:درامدن2 تا دندون پایین

9ماه و5روزگی :پایین اومدن از یک پله

9ماه و7روزگی:بلند شدن وایستادن با کمک دیوار

 

آفرین به این گل دختر

 

 

 

 

 

پسندها (1)

نظرات (7)

خاله الهه
12 مرداد 93 17:59
ماشالا چه خوب بزرگ شدن دخترت ثبت میکنی دل خاله شو که آب کردی با این عکسای با مزه اش مادر بودن چه زیباست که ببینی ثمره زندگیت روز به روز جلوی چشمات قد میکشه و رشد میکنه
مامان حلما
پاسخ
ایشالا شما هم یه روز مامان میشی.بعد می بینی که چقدر لذت بخشه
مریم مامان دونه برفی
13 مرداد 93 11:41
ماشاءا.... به دخترمون .. 10ماهگیت مبارم گلم مامانش باید کم کم به فکر جشن تولدش باشه .. عزیــــــــــــــــــــزم گلم به ما هم سر بزن.
مامان حلما
پاسخ
ممنون گلمبله چشم
مامان مریم
14 مرداد 93 18:10
سلام وای ماشالله چقدر بزرگ شده خیلی وقت بود ندیده بودمش
مامان حلما
پاسخ
سلامت باشی
خاله سمانه
14 مرداد 93 22:30
سلام عزیزم شرمنده که بهتون سر نزدم ، نبودم پدر بزرگم فوت کرده بود
مامان حلما
پاسخ
سلام عزیزم.خیلی متاسفم.خدا رحمتشون کنه
آجی مهربـــــــــــان
15 مرداد 93 11:23
10ماهگردتون مبارک ایشالا 120سالگی را جشن بگیری عزیزم
مامان حلما
پاسخ
قربونت
مامان الهام
25 شهریور 93 22:16
___‡8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†8¶¶¶8‡‡†††††††††††††††††† ___†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†‡¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡† ____‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡888‡‡‡‡‡‡ ____‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡8¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ _____†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡8‡‡‡88‡‡‡‡‡88‡‡‡‡‡‡¶¶¶¶¶¶¶8‡† ____††‡‡‡88888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡88‡8888‡‡8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8††† ____‡¶¶¶¶¶¶¶888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡888¶¶¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡††† ___†¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡‡‡†††‡‡‡88¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8¶¶‡‡†‡†††† ____8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡†††††††‡88¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡†††††† ____†¶¶888888¶¶¶¶8††††††††††‡‡‡‡†888‡‡‡‡‡‡†‡†††††††† _____‡¶8888888¶¶¶¶†††††††††‡††††‡†‡‡‡†‡†††††††‡††††† _______¶¶¶888¶¶¶¶¶‡††††††‡†††††††††††††††††††††††††† ________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡††††††††††††††††‡‡‡‡††††††††††††† _________¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡‡‡††††††††††††‡‡‡‡‡‡††††††††††† __________8¶¶¶¶88‡†††††‡‡‡†††††††††‡‡‡‡‡‡††††††††††† ___________¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡††††††††‡‡‡‡‡‡‡‡†††††††††† ___________‡‡‡‡‡‡††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††‡†† ___________‡††‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††† ___________‡†‡‡‡‡†‡‡‡††††‡‡†††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡††† ___________‡‡‡‡‡‡8‡8‡8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†† ___________‡‡‡8888¶8¶¶‡¶¶¶‡†‡88‡‡†††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ___________‡88888¶¶¶¶¶¶¶¶88‡‡‡‡††‡†‡‡††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ___________‡8¶88¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡†††‡††‡††‡‡††8¶88‡‡‡‡‡ ____________‡¶¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡†††‡†††††††††‡‡‡¶¶¶88‡‡ _____________†¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡‡‡†‡8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶†‡‡‡‡ _______________¶¶¶¶¶¶¶¶‡¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶888‡††8‡88†††‡‡‡‡ ________________†¶¶¶¶¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡‡††‡‡88‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡ ___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡8888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ____________________‡¶¶¶¶¶¶†8‡‡88‡8888888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ _____________________†8¶¶¶¶88888¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡††† ______________________†‡¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶888‡‡‡‡‡‡‡8888
عارفه
31 شهریور 93 11:40
مامان جون با چه اسمی لینکت کنم؟ منو با این اسم لینک کنید ~*شاعرانه های یک قلم*~ ممنونم راستی اجی کوشولوی منم یه وب داره خاستین یه سر بزنین www.asal222.blogfa.com با اجازه ی مامانی.حلما جونم بوس
مامان حلما
پاسخ
من لینکت کنم عزیزچشم سر میزنم